Pia Engström Lindgren

Advokat

Inriktning: Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT,LRV), arbetsrätt, diskrimineringsrätt, skoljuridik (barn- och elevkränkningar) och migrationsrätt. Läs mer

 

Kristina Boethius

Advokat

Inriktning: Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) och migrationsrätt. Läs mer

Arido Degavro

Advokat

Inriktning: Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, migrationsrätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) och flygrätt. Läs mer

 

Kinora Awrohum

Advokat

Inriktning: Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, migrationsrätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) och familjerätt. Läs mer

Niklas Fjällström

Advokat

Inriktning: Familjerätt, bodelning m.m. Socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) även ansökningar om assistansersättning, migrationsrätt samt målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Läs mer

Henrik Stenbom

Biträdande jurist

Inriktning: Brottmål, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, migrationsrätt, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV).

Läs mer