VÄLKOMMEN TILL SEPTEMBER ADVOKATBYRÅ

Vi är September

Vi arbetar med brottmål, både som försvarare, målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn. Vi arbetar även med familjerätt, migrationsrätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT och LRV) flygrätt, arbetsrätt, diskrimineringsrätt inklusive mål där barn och elever utsätts för kränkningar i skolverksamhet. Vi bistår även enskilda och företag med ansökningar om assistansersättning och driver processer i förvaltningsdomstolen. På vår advokatbyrå har vi också medarbetare som har lång erfarenhet av arbete för jämställdhet och att motverka diskriminering. Vi kan därför även erbjuda utbildningsinsatser och kan bistå med utredningar när det handlar om sexuella trakasserier m.m.

September Advokatbyrå är stolt sponsor till Stockholms AIF, med träning och boxning för alla i en genuin och klassisk boxningslokal!

September har kontorsgemenskap med Choice Advokatbyrå AB.