Niklas

Niklas Fjällström

Advokat

Inriktning: Familjerätt, bodelning m.m. Socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) även ansökningar om assistansersättning, migrationsrätt samt målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Niklas Fjällström studerade juridik vid Umeå universitet och blev jur.kand 2013. Under studietiden specialiserade han sig inom ekonomisk familjerätt. Efter examen arbetaden han som jurist på en byrå med inriktning mot socialrättsliga frågor och då främst rörande funktionshinder och personlig assistans. Niklas började vid September Advokatbyrå i februari 2018.