Konsumenttvistnämnd

Du har som konsument möjlighet att få en tvist prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

Mer information om konsumenttvistnämnden finner du på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden
Kontaktuppgifter till konsumenttvistnämnden:

Mail: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Post: Box 27321, 10254 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 459 03 00