Kristina

Kristina Boethius

Advokat

Inriktning: Brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt.

Kristina Boethius tog sin jur. kand. 2007. Under studietiden genomförde hon inom ramen för utbildningen examenspraktik vid Uppsala tingsrätt och fick därefter anställning som sommarnotarie 2006. Efter studierna arbetade hon under ett år på dåvarande länsrätten i Uppsala.

Mellan maj 2008 och oktober 2009 genomförde hon notarietjänstgöring vid Uppsala tingsrätt, vilket ledde till en fortsatt anställning fram till september 2010. Därefter arbetade hon som biträdande jurist på CJ Advokatbyrå.

2013–2014 var Kristina anställd hos Borgström & Bodström advokatbyrå. 2014–2020 arbetade hon på Advokatbyrån Thomas Bodström.

Sedan hösten 2020 arbetar Kristina på September Advokatbyrå.

Kristina Boethius åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, m.m. Hon talar svenska, engelska och assyriska/syrianska