Vi arbetar med brottmål, både som försvarare, målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn. Vi arbetar även med familjerätt, migrationsrätt, socialrätt (LVU, LVM och LPT) flygrätt, arbetsrätt, diskrimineringsrätt inklusive mål där barn och elever utsätts för kränkningar i skolverksamhet. Vi bistår även enskilda och företag med ansökningar om assistansersättning och driver processer i förvaltningsdomstolen. På vår advokatbyrå har vi också medarbetare som har lång erfarenhet av arbete för jämställdhet och att motverka diskriminering. Vi kan därför även erbjuda utbildningsinsatser och kan bistå med utredningar när det handlar om sexuella trakasserier m.m.

Om du är misstänkt för ett brott har du i allmänhet rätt till en offentlig försvarare. Det förekommer att man kan få betala vissa kostnader bland annat för det, men det beror på vilken inkomst man har. Har du råkat ut för ett brott riktad mot dig personligen, som tex våldsbrott, har du ofta rätt att få hjälp av ett målsägandebiträde under utredningen och vid rättegången. Om domstolen bestämmer att du har rätt till ett målsägandebiträde så behöver du inte betala kostnaderna för det, utan det står staten för.

Om samhället vidtar tvångsåtgärder som till exempel omhändertagande av barn, så har barnet och vårdnadshavarna rätt att få hjälp och då står staten för kostnaden för ditt offentliga biträde. I andra fall, till exempel vårdnadsmål, kan du ha rätt till rättshjälp eller rättsskydd från din hemförsäkring. När det gäller arbetsrätt har man i de flesta fall inte rätt till rättshjälp eller rättsskydd från hemförsäkringen utan man får stå för hela kostnaden själv.

Om du är misstänkt för ett brott har du i allmänhet rätt till en offentlig försvarare. Det förekommer att man kan få betala vissa kostnader bland annat för det, men det beror på vilken inkomst man har. Har du råkat ut för ett brott riktad mot dig personligen, som tex våldsbrott, har du ofta rätt att få hjälp av ett målsägandebiträde under utredningen och vid rättegången. Om domstolen bestämmer att du har rätt till ett målsägandebiträde så behöver du inte betala kostnaderna för det, utan det står staten för.

Om samhället vidtar tvångsåtgärder som till exempel omhändertagande av barn, så har barnet och vårdnadshavarna rätt att få hjälp och då står staten för kostnaden för ditt offentliga biträde.

I andra fall, till exempel vårdnadsmål, kan du ha rätt till rättshjälp eller rättsskydd från din hemförsäkring. När det gäller arbetsrätt har man i de flesta fall inte rätt till rättshjälp eller rättsskydd från hemförsäkringen utan man får stå för hela kostnaden själv.

Vårt huvudkontor ligger i Stockholm.  I takt med att vår verksamhet växer har vi även öppnat kontor i Uppsala och Norrköping. Läs mer på sidan kontakt. Vi åtar oss uppdrag och arbetar även i andra delar av Sverige.  För sådana uppdrag gäller särskilda regler.

Du är välkommen att maila till oss om du har några frågor! info@www.septemberadvokat.se

Här kan du läsa om vår personuppgiftspolicy.