Niklas

Niklas Fjällström

Advokat

Inriktning: Familjerätt, bodelningsfrågor, vårdnad m.m. Socialrätt inklusive ansökningar om assistansersättning, migrationsrätt samt målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. 

Niklas Fjällström studerade juridik vid Umeå universitet och blev jur.kand. 2013. Under studietiden specialiserade han sig inom ekonomisk familjerätt. Efter examen arbetade han som jurist på en byrå med inriktning mot socialrättsliga frågor och då främst rörande funktionshinder och personlig assistans. Niklas började vid September Advokatbyrå i februari 2018.